Zalecana przez producenta temperatura podczas prac wynosi 5° - 25° C. Temperatura wpływa znacząco na trwałość i parametry zastosowanych materiałów. Nie dopuszczalne jest wystawienie niezwiązanych zapraw lub tynków na działanie mrozów.

UWAGA: Podczas prac należy bezwzględnie zabezpieczyć folią stolarkę oraz parapety przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

1.      Podłoża i ich przygotowanie.

UWAGA: Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. Podłoże, na którym przyklejane będą płyty styropianowe, powinno być nośne, czyste, suche i równe. Powierzchnię należy wyrównać, zreperować uszkodzone miejsca zaprawą wyrównawczo-murarską, wysuszyć, a na koniec, jeśli to konieczne, zagruntować. Gruntowanie należy wykonać w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe i cementowo-wapienne, jak również w przypadku murów z betonu komórkowego lub elementów żelbetowych. Przed przyklejeniem płyt styropianowych, należy wykonać próbę przyczepności.

  

      Konsekwencje błędów                                   

      - Zbyt duże grubości kleju przy przyklejaniu płyt styropianowych na nierównej ścianie oraz odciąganie wody z zaprawy przez niezagruntowany mur może spowodować podczas wiązania skurczenie się zaprawy w różnym stopniu i doprowadzić do zwichrowania płyt, które później będą trudne do wyrównania.

  - Brak odpowiedniego nośnego i zanieczyszczonego podłoża doprowadzi do możliwego oderwania warstw ocieplenia i doprowadzi do katastrofy budowlanej

Pozostawienie grzybów i zawilgoceń powoduje ich dalszy rozwój pod izolacją.

1.      

      

 

2.       Klejenie płyt izolacyjnych.

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą „pasmowo-punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6cm, a na pozostałej powierzchni „plackami" o średnicy około 8-10cm (6 szt). Pasma nałożyć na obwodzie płyty w odległości około 3cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Płytę z nałożoną zaprawą należy bezzwłocznie przykleić do ściany i docisnąć przez uderzenie pacą. Nie należy w żadnym wypadku dociskać przyklejonych płyt po raz drugi, jak i korygować ich ułożenie po upływie kilkunastu minut.

Płyty trzeba przyklejać na przemian, aby uzyskać ich zazębienie. W narożnikach dopuszcza się stosowanie tylko całych płyt lub połówek.  Szczeliny można wypełnić pianką poliuretanową o małym stopniu rozprężenia. Nie wolno łączyć płyt w narożnikach otworów (np. okiennych). Szczególnie w tych miejscach często występują osłabienia podłoża (rysy ukośne), które muszą być dodatkowo zazbrojone diagonalnie kawałkami siatki o rozmiarach ok.20x45cm. W celu odpowiedniego wykonania narożników zaleca się zawsze wystawić jedną płytę z odpowiednim nadmiarem poza narożnik, a drugą docisnąć do niej. Ocieplenie w pobliżu otworów nie powinno być cięte na zbyt wąskie pasy – minimum to 25 cm. Najlepiej przy krawędzi dać dłuższą płytę, a wąski pas umieścić bliżej środka ściany, gdzie naprężenia i ssące działanie wiatru są dużo mniejsze. Ponadto kominy dachowe należy izolować wełną mineralną z uwagi na jej nieplaność.

UWAGA:  Podczas montażu ocieplenie należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie jednakowej  szerokości glefu okiennego oraz jednakowej odległości okien na ścianie do podsufitki dachu

Zawsze trzeba uważać na to, by przyklejane płyty tworzyły jedną płaszczyznę. W przypadku płyt styropianowych powierzchnia może zostać później wyszlifowana w celu wyrównania uskoków na złączach płyt. Powstający przy tym pył należy usunąć.

UWAGA:  Podczas klejenia izolacji w zwieńczeniu muru nie należy zakrywać szczelin wentylacyjnych dachu w okapie. Zablokowanie nawiewu powietrza w okapie lub podbitce doprowadzi do gromadzenia się wilgoci w warstwach ocieplenia dachu i elewacji.