Przed zakupem działki należy sprawdzić następujące parametry:

I.                   Techniczne

1.      Projekt domu - zakup działki warto dokonywać wtedy kiedy mamy już wybrany projekt wymarzonego budynku i czy uda się go usytuować na danej nieruchomości.

2.      Powierzchnia działki - czy spełnia moje potrzeby pod kątem powierzchni, czy na danej powierzchni zmieści się wymarzony dom,

3.      Kształt działki,

4.      Rodzaj działki – czy działka jest budowlana, rolno-budowlana, siedliskowa, leśna – czy na danej działce można w ogóle pobudować jakikolwiek budynek,

5.      Instalacje na działce istniejące i projektowane – czy do działki przylegają media: woda, kanalizacja, gaz, prąd – uwaga i w jakiej odległości,

6.      Atuty działki – co wyróżnia działkę: las, rzeczka, ładny krajobraz, itd.

7.       Analiza ofert i rynku – czy działka jest zawyżona w stosunku do innych działek w okolicy,

8.      Poziom wody gruntowej – czy działka nie jest podmokła, w sytuacji najlepiej wezwać geologa

9.      Głębokość na jakiej jest woda – na jakiej głębokości może być woda pod studnie – 30m, 50m a może 70m to może podnieść znaczenie koszt inwestycji i jaka jest jakoś tej wody – najlepiej zapytać sąsiadów w okolicy,

 

10.   Rodzaj gruntu – czy działka składa się piasków, gliny, iłów, mieszanych warstw – to będzie miało wpływ na cenę wykonania fundamentów

11.  Klasa gruntu

12.  Różnica wysokości działki

13.  Badanie geologiczne

14.  Badanie zanieczyszczenia gruntu

15.  Badanie zanieczyszczenie powietrza

16.  Droga dojazdowa do działki i jej jakość,

17.  Dostęp do drogi publicznej

18.  Odległość mediów od działki

19.  Czy granice działki są widoczne w terenie

20.  Nasłonecznienie działki

21.  Zacienienie działki

22.  Okolice działki

23.  Zamiany okolic działki za 10, 20, 30 lat

24.  Geodeta - Sprawdzenie czy granice działki się zgadzają

II.                Analiza finansowa

1.     Opłata notarialna

2.     Opłata agencja nieruchomości

3.     Opłata adiacencka

4.     Opłata planistyczna

5.     Opłata pcc

6.     Podatki od nieruchomości

7.     Opłaty za użytkownie wieczyste

8.     Koszta podziału nieruchomości

9.     Koszt przekształcenia działki

10.  Koszt zagospodarowania terenu – przykładowego

11.  Koszta za wykonanie projektów architektonicznych

12.  Koszta podłączenia mediów do działki

13.  Podatki roczne za utrzymanie nieruchomości

14.  Koszt budowy domu z zagospodarowaniem

III.             Dokumenty formalno-prawne

1.     Skan aktu notarialnego: numer działki,  numer księgi wieczystej, służebności do drogi, cena działki, dane właścicieli działki, powierzchnia działki, obciążenia działki, informacje o planie miejscowym działki

2.     Księga wieczysta: numer księgi wieczystej, numer geodezyjny działki, powierzchnia działki, właściciele działki, hipoteka nieruchomości,  użytkowanie wieczyste,  badanie w zakresie praw i rozszczeń obciążających nieruchomość, w tym w szczególności postępowania egzekucyjne,  inne informacje

3.     Wypis i wyrys z rejestru gruntów: sprawdzić zgodność danych z księgi wieczystej i aktu notarialnego, rodzaj użytku

4.     Gesut – ewidencje sieci uzbrojenia terenu

5.     Wypis i wyrys z rejestru budynków

6.     Podstawa nabycia: spadek, zakup, darowizna, zamiana

7.     Sprawdzenie czy grunt nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy

8.     Plan miejscowy lub warunki zabudowy: założenia planu miejscowego, media, droga, powierzchnia zabudowy, biologiczna, dojazdów,  odległości od pasa drogi, numer oznaczania na planie, rodzaj budynku i parametry budynku, plany na przyszłość w okolicach nieruchomości,  inne informacje, mapa planu miejscowego, czy warunki zabudowy są wydane na każdą działkę oddzielnie,

9.     Mapy: mapa zasadniczna, mapa do celów projektowych, mapa satelita, mapa usytuowania nieruchomości na kierunki świata, mapa plan miejscowy