Jak wykonać prawidłowo elewację lekko mokrą

| Zaktualizowany: Jak budować? Porady ekspertów

Ogólne zalecenia przy wykonywaniu robót elewacyjnych

 • Roboty wykonywać w temperaturze 5℃-25℃
 • Ściana powinna być sucha
 • Zapewnić ciągłość wykonywania wyprawy na jednej ścianie, tak aby nie dopuścić do powstania wyraźnej linii na granicy widocznej na elewacji.
 • Minimalna efektywna głębokość zakotwienia kołka to 2,5cm
 • Unikać stosowania ciemnych tynków strukturalnych, ze względu na pochłanianie promieniowania

Przygotowanie podłoża

Prawidłowe wykonanie

 • Sprawdzić przyczepność podłoża, przyklejając kawałek styropianu
 • Usunąć odstającą zaprawę
 • Oczyścić naleciałości różnego pochodzenia np. kurz
 • W przypadku ścian z gazobetonu, należy je zagruntować środkiem zmniejszającym chłonność
 • Zabezpieczyć okna i drzwi oraz ościeża, przed zabrudzeniem tynkiem

Nieprawidłowe wykonanie

Podłoże nie oczyszczone, nie zagruntowane.

Źle oczyszczone i nie zagruntowane podłoże skutkuje osłabieniem przyczepności styropianu.

Przyklejenie płyt termoizolacyjnych

Prawidłowe wykonanie

Zaprawę należy ułożyć pasmowo wzdłuż krawędzi płyty, a także w środku umieścić minimum 6 placków zaprawy.

Płytę przytwierdzić do ściany ściśle opierając o poprzednie warstwy, licując z pozostałymi przy jednoczesnym zachowaniu pionu.

Izolację przyklejać mijankowo tzn. tak aby pionowe szczeliny między płytami były przesunięte od siebie o minimum 10 cm.

Szczeliny między płytami należy uzupełnić pianką poliuretanową, aby nie dopuścić do dostania się tam zaprawy.

Nieprawidłowe wykonanie

Izolację przyklejać mijankowo tzn. tak aby pionowe szczeliny między płytami były przesunięte od siebie o minimum 10 cm.

Szczeliny między płytami należy uzupełnić pianką poliuretanową, aby nie dopuścić do dostania się tam zaprawy.

Pokrywanie się szczelin między płytami styropianowymi skutkuje spękaniami w narożach okiennych.

Wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi klejem cementowym powoduje powstawanie liniowych mostków termicznych, a widoczne linie na gotowej elewacji są ich następstwem.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Prawidłowe wykonanie

 • Szczeliny między płytami należy uzupełnić pianką poliuretanową, aby nie dopuścić do dostania się tam zaprawy. Wykonanie warstwy zbrojonej.
 • Ściąć nadmiar pianki w spoinach płyt.
 • Starannie wyrównać powierzchnię styropianową, przy użyciu tarki do styropianu.
 • Siatkę wtopić minimum po 2 dniach od ułożenia płyt termoizolacyjnych.
 • Wkleić narożniki aluminiowe z siatką w narożach budynku oraz w miejscach otworów ściennych.

W narożach okiennych i drzwiowych wkleić kawałek siatki pod kątem 45°.

 • Ułożyć 2-3 milimetrową warstwę zaprawy cementowej, tak aby nie pozostawiać odkrytej, widocznej powierzchni izolacji.
 • Wtopić siatkę i wyrównać powierzchnię.
 • W miejscach połączenia siatek wykonać zakład o długości 10cm.
 • Po związaniu poprzedniej warstwy ułożyć jeszcze jedną aby wyrównać powierzchnię.

Nieprawidłowe wykonanie

Pomijając wklejanie siatki w narożach możemy się spodziewać nierównego rozkładu naprężeń, co w efekcie przełoży się na powstawanie rys i spękań.

Skutkami niedokładnego wykończenia warstwy zbrojonej są mostki termiczne i przenikanie wody co skutkuje odpadaniem tynku i osłabieniem struktury izolacji.

Gruntowanie

Prawidłowe wykonanie

 • Nierówności wyrównać szpachelką i papierem ściernym.
 • Oczyścić ścianę z pyłów i zabrudzeń.
 • Pokryć warstwę zbrojoną gruntem barwnym tak aby zakryć całą powierzchnię ściany.

Nieprawidłowe wykonanie

Brak gruntu: wyprawa tynkarska nie jest w stanie pokryć ewidentnych nierówności w szpachli.

Źle zagruntowana powierzchnia tynku, lub nieodpowiednie warunki wykonywania tynku skutkują złuszczaniem się powierzchni.

Wykonanie tynku strukturalnego

Prawidłowe wykonanie

 • Pokryć ścianę tynkiem zaczynając od ościeży.
 • Zacierać ruchami okrężnymi w przypadku tynku typu “baranek”, a w przypadku tynku o strukturze “kornik” zacierać ruchami pionowymi.
 • Pamiętać o tym aby nie dopuścić do zaschnięcia tynku w trakcie pracy, może to spowodować efekt polerowania, a w rezultacie widoczne różnice w fakturze tynku.
 • W przypadku temperatury powyżej 25℃ roboty na dużej powierzchni warto wykonywać w brygadzie dwu-osobowej, aby zachować ciągłość prac.

Nieprawidłowe wykonanie

Ułożenie wyprawy na wilgotnej niezwiązanej warstwie szpachlowej, bądź wadliwe obróbki blacharskie nieodprowadzające wody powodują odspajanie się tynku.

Zakończenie prac tynkarskich powinno nastąpić w narożu ściany, w przeciwnym wypadku uzyskamy wyraźną widoczną granicę styku.

Źródła:

 1. Drewniana więźba dachowa – grupapsb.com.pl
 2. Montaż więźby dachowej – muratordom.pl
 3. Budowa więźby dachowej – budujemydom.pl
 4. Jak sprawdzić stan technicznyc drewnianej konstrukcji dacohwej – viradon.pl
 5. Zasady montażu więźby dachowej – budowa.org
 6. Naprawić więźbę dachową – poradnik krok po kroku – fachowydekarz.pl

Zajmujemy się sprawami budowlanymi od lat. Znamy urzędników, ich podejście i wiemy jak z nimi rozmawiać. Papierologia również nie ma przed nami tajemnic.

Jeśli planujesz budowę domu, to…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *