Ubezpieczenie po oddaniu domu do użytkowania

| Zaktualizowany: Utrzymanie domu

Lista pozycji jakie powinno zawierać ubezpieczenie domu, po oddaniu go do użytkowania:

1. Ubezpieczenie konstrukcji budynku obejmujące:

 • fundamenty
 • ściany zewnętrzne i wewnętrzne
 • dach
 • tynki
 • elewacje
 • izolacje

2. Ubezpieczenie mienia stałego obejmujące:

 • wyposażenie łazienki
 • trwale zamontowane meble
 • okna, drzwi i rolety zewnętrzne • instalacje elektryczne
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje grzewcze
 • instalacje alarmowe
 • instalacje gazowe
 • instalacja solarna i fotowoltaiczna
 • kominki i piece grzewcze
 • schody

3. Ubezpieczenie mienia ruchomego obejmujące:

 • sprzęty AGD
 • sprzęty RTV
 • biżuteria
 • ruchome meble
 • sprzęt komputerowy
 • sprzęt muzyczny
 • sprzęt fotograficzny
 • książki
 • zwierzęta domowe

4. Ubezpieczenie otoczenia domu obejmujące:

 • mała architektura np. altanka, wiata samochodowa,wiata śmietnikowa, pergola
 • ogrodzenie
 • wolnostojący garaż
 • oświetlenie ogrodowe
 • kolektory słoneczne
 • studnie głębinowe
 • przydomowe szamba lub oczyszczalnie

5. Ochrona konstrukcji budynku, mienia ruchomego i nieruchomego oraz otoczenia budynku w wyniku zdarzeń losowych takich jak:

 • pożar (w wyniku działania osób trzecich- podpalenie, w wyniku wydostania się ognia poza palenisko lub powstał poza nim i rozprzestrzenił się o własnej sile, w wyniku zwarcia instalacji) czy istnieje możliwość ubezpieczenia się od nieumyślnego spowodowania pożaru przez domowników,
 • uderzenie pioruna (oraz pożar i/lub przepięcia w jego wyniku, usterki/zniszczenie instalacji w wyniku uderzenia pioruna)
 • grad (w wyniku którego może ucierpieć np. pokrycie dachowe, okna, samochód)
 • powódź (w wyniku podniesienia się stanu wód płynących lub stojących, w wyniku opadu lub spływu powierzchniowego, topnienia się pokrywy śnieżnej/lodowej po zimie) • nawałnice, trąby powietrzne, huragany (np.: powodujące zniszczenia budynku, zerwane dachy, naruszenia konstrukcji, ogólnie sytuacje związane z silnymi wiatrami mogącymi naruszyć konstrukcie i instalacje domu)
 • upadek drzewa lub masztu (w wyniku którego zostaje zniszczony dom i mienie wewnątrz, w tym oderwanie znacznej części drzewa np. dużych gałęzi drzew powodujące znaczne uszkodzenia np. uszkodzony dach, uszkodzenie ogrodzeń i otoczenia domu np. altanka)
 • uderzenie pojazdu (np. w wyniku którego zostaje uszkodzony dom lub ogrodzenie)
 • eksplozja (np. w wyniku wybuchu gazu)
 • kradzież z włamaniem i rozbojem (sposób kalkulacji szkody według wartości odtwarzalnej czyli kalkulacja wartość skradzionego/ych przedmiotów według aktualnej ich wartości)
 • dewastacja przez osoby trzecie
 • zalanie (z winy własnej lub osób trzecich, np. w wyniku nawalnych opadów deszczu skutkujących zalaniem w przypadku gdy nie ma możliwości odpływu wód opadowych z działki, ponieważ znajduje się niżej niż działki i tereny przyległe; niedrożności sieci kanalizacyjnej; w wyniku pracy służb ratunkowych; w przypadku mieszkań zalanie przez sąsiada)
 • nawalne opady deszczu
 • dym i sadza
 • uszkodzenia wywołane przez zwierzęta i/lub owady (nie wliczając zwierząt posiadanych przez domowników) np. kuny niszczące ocieplenie dachu i podbitkę dachową, gryzonie niszczące i gniazdujące w elewacji, ptaki gniazdujące pod podbitką, w narożach budynku, ptaki wykuwające dziury w elewacji w których budują gniazda np. dzięcioły niszczące elewacje, mrówki i pszczoły/osy/szerszenie (częściej może dotyczyć budynków drewnianych lub częściowo drewnianych
 • przepięcia (zabezpieczenie instalacji i sprzętów elektrycznych w jego wyniku)

W następnym artykule znajdziesz kilka pytań jakie warto zadać ubezpieczycielowi:

Zajmujemy się sprawami budowlanymi od lat. Znamy urzędników, ich podejście i wiemy jak z nimi rozmawiać. Papierologia również nie ma przed nami tajemnic.

Jeśli planujesz budowę domu, to…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *