Ubezpieczenie domu – pytania

| Dodany: Utrzymanie domu

Przed podpisaniem umowy warto doprecyzować nasze przyszłe zobowiązanie i postawić kilka dodatkowych pytań ubezpieczycielowi.

Zabezpieczenie przed ponoszeniem kosztów:

  • akcji ratunkowych (w celu ratowania mienia, osób, nieruchomości ubezpieczonego)
  • lokalu zastępczego np. w wyniku kiedy dom np. po pożarze jest nieukoszony i nie można w nim dalej mieszkać)
  • poszukiwania i usunięcia szkody (np. w wyniku awarii instalacji poszukiwanie przyczyny i usunięcie awarii.

Określenie minimalnego i maksymalnego zakresu ubezpieczenia na dom, czyli:

  1. minimalne minimalny zakres ubezpieczenia o najniższych kosztach składek, co by wchodziło w jego zakres
  2. średnie zakres rozszerzony względem minimalnego ubezpieczenia, koszty składek przypuszczalnie nieco wyższe, co by wchodziło w jego zakres
  3. maksymalne co maksymalnie może zaoferować ubezpieczenie, przypuszczalnie koszta wyższe w stosunku do poprzednich opcji.

Wyraźne podkreślenie sytuacji jakich nie obejmuje ubezpieczenie np.:

  • uszkodzenia i straty w wyniku umyślnych działań ubezpieczonego lub domowników,
  • uszkodzenia i straty w wyniku zaniedbań ubezpieczonego lub domowników.

Określenie sytuacji kiedy nastąpi zdarzenie i ubezpieczenie zostanie wypłacone.

Czy w takim przypadku umowa z ubezpieczycielem zostaje zakończona, czy dalej obowiązuje, czy składki są takiej samej wysokości lub może potrzebne jest sporządzenie nowej umowy.

W poprzednim artykule znajdziesz listę rzeczy jakie warto umieścić w ubezpieczeniu:

Zajmujemy się sprawami budowlanymi od lat. Znamy urzędników, ich podejście i wiemy jak z nimi rozmawiać. Papierologia również nie ma przed nami tajemnic.

Jeśli planujesz budowę domu, to…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *